Nodeems déi sportlech Saison zu eiser grousser Zefriddenheet konnt oofgeschloss ginn, freeë mer eis elo nach op déi 2 lescht Highlights virun der Summervakanz.
E Samsdeg, den 8. Juni si mer wéi gewinnt op der Nuit du sport aktiv a probéieren, vu 17h00 bis 22h00 de Kanner de Spaass um Ping Pong ze vermëttelen.
En Dënsdeg, 18. Juni fënnt dann ab 18h30 eis Generalversammlung am Restaurant San Marino zu Peppeng statt, wou mer hoffen, esou vill wéi méiglech Memberen ze begréissen, fir op déi flott Saison zréckzekucken.

Iech alleguer elo schonn e schéinen an erhuelsame Summer !

Loscht op Ping Pong?
 
Kanner- a Jugendtraining
(vu 7 Joer un)
Dënsdes an Donneschtes vun 18:00 bis 19:30
am Dëschtennissall

Erwuessener a fortgeschratte Jugendlecher

Dënsdes an Donneschtes 19:30 bis 21:30

 

Für den Inhalt dieser Seite ist eine neuere Version von Adobe Flash Player erforderlich.

Adobe Flash Player herunterladen

DT Beetebuerg-Peppeng Centre Sportif 30, rue Polk L-3275 Bettembourg Tél. 26 51 56 1